Procedure wraking

1] Wrakingsprocedure rechtbank

Iedereen heeft recht op onpartijdige rechtspraak. Als één van de partijen in een rechtszaak de indruk heeft dat de rechter partijdig is, kan hij verzoeken om de rechter te laten vervangen door een ander. Wraking is het verzoek om een rechter in een bepaalde zaak te vervangen, omdat hij partijdig zou zijn. Dit kan voor, tijdens of na de zitting gebeuren.

  • Is de rechter het eens met het wrakingsverzoek? Dan trekt hij zich terug uit de rechtszaak en wordt een nieuwe rechter aangesteld.
  • Is de rechter het niet eens met de ? Dan gaat het verzoek naar de wrakingskamer. De wrakingskamer bestaat uit 3 ervaren rechters van hetzelfde als uw rechter. Het wrakingsverzoek wordt meestal behandeld in een openbare zitting. De eiser vertelt waarom  de rechter als partijdig wordt ervaren. De rechter vertelt zijn kant van het verhaal (mondeling of schriftelijk).
  • Twijfel aan de onpartijdigheid van de wrakingskamer kan leiden tot een verzoek om de wrakingskamer zelf te wraken.

2] Wrakingsprocedure commissieleden Kifid

Kifid kent ook een procedure om een, of meerdere leden van  Geschillencommissies te wraken. Een wrakingsverzoek wordt niet behandeld door een onafhankelijke wrakingskamer maar door collega commissieleden. Zo kon het gebeuren dat tegen de Voorzitter/Directeur van de Geschillencommissie, mevrouw R, een wrakingsverzoek is ingediend in haar rol als lid van een Geschillencommissie.

Commissieleden waarvoor mevrouw R. als directeur verantwoordelijk is besluiten dan over het wrakingsverzoek. Het spreekwoord ‘de slager beoordeelt zijn eigen vlees’ komt dan nadrukkelijk in beeld.  De uitkomst van dit specifieke wrakingsverzoek kunt u downloaden door het aanklikken van de hierna volgende link: Wrakingsverzoek 2020-1056