Onze Doelstelling

Naast onze bedrijfsmatige doelstellingen (het ondersteunen van Consumenten en Ondernemers met een klacht over een financiële dienstverlener of financieel product) hebben wij een maatschappelijke doelstelling die via deze website wordt geventileerd:

  • Er aan bijdragen dat belanghebbenden over een onafhankelijke en onpartijdige Geschillenbeslechter kunnen beschikken als alternatief voor de gerechtelijke procedure. Onze bijdrage ziet uitsluitend op controles op het functioneren van bestaande voorzieningen.
  • Er aan bijdragen dat de alternatieve geschillenorganisatie zoveel mogelijk op afstand komt te staan van het Ministerie van Financiën waar de lobby van banken en verzekeraar een comfortabele relatie mee onderhoudt.
  • Er aan bijdragen dat de alternatieve Geschillenorganisatie zo consument- en ondernemer vriendelijk optreedt, hetgeen inhoudt dat in begrijpelijke taal wordt gecommuniceerd. Financiële en/of juridische specialisten kunnen alleen proces-ondersteunend zijn.  Een goed voorbeeld van hoe een dergelijke organisatie er uit zou kunnen zien is de Engelse Financial Ombudsman: https://www.financial-ombudsman.org.uk/

Donaties zijn welkom

Onze werkzaamheden voor deze website en onze doelstelling verrichten wij ‘free of charge’. Het is en blijft goed bedoeld vrijwilligerswerk. Als u onze missie waardeert staat het u uiteraard wel vrij om een donatie te doen waarmee u onze activiteiten kunt ondersteunen. Bij voorkeur ontvangen wij uw donatie op de bankrekening van Stichting Shureluck: NL72BUNQ 2035 190 592