Schikkingen

Kifid staat zich voor op het hoge aantal schikkingen dat zij naar eigen zeggen weet te realiseren. Waarom zou een schikking alleen bij Kifid tot stand kunnen komen en niet direct bij de financiële dienstverlener (bank, verzekeraar of anderszins)? Wij zijn derhalve bijzonder nieuwsgierig naar de omstandigheden die hebben geleid tot een schikking bij Kifid. De schikkingen worden door ons geanonimiseerd gepubliceerd. Details waar wij in zijn geïnteresseerd zijn onder andere:

  • Waarover ging uw klacht?
  • Heeft u zich laten bij staan door een advocaat of juridische professional?
  • Hoe lang heeft het geduurd voordat Kifid de zaak in behandeling heeft genomen?
  • Is de gehele schriftelijke fase doorlopen (indienen klacht, verweer van de financiële dienstverlener, uw repliek en dupliek van de financiële dienstverlener)?
  • Was het noodzakelijk om in hoger beroep te gaan en zo ja, waartegen bent u in hoger beroep gegaan?
  • Hoe heeft de behandelend secretaris van Kifid zich gedragen voor en tijdens de behandeling van uw klacht?
  • Bent u onder druk gezet om akkoord te gaan met een voorstel? Zo ja, door welke Kifid functionaris (voorzitter, commissielid of secretaris)?
  • Wat was uw financiële eis en wat is het bedrag waarmee u uiteindelijk akkoord bent gegaan.
  • Heeft u na afloop een enquêteformulier ontvangen om uw ervaringen met Kifid te beoordelen? Kifid stelt dat zij een rapportcijfer van gemiddeld 7 krijgt van Consumenten maar wij hebben redenen om daaraan te twijfelen.

Hieronder de ervaringen met schikkingen van Consumenten, Ondernemers en/of hun gemachtigden:

Nog niets gevonden.