Introductie

Het spreekwoord ‘the proof of the pudding is in the eating’ gaat ook voor deze website en haar doelstelling op. We willen objectieve bewijzen verzamelen over het daadwerkelijke functioneren van Kifid: the good, the bad and the ugly.

Iedereen mag op eigen wijze motiveren waarom een beslissing van Kifid als onredelijk is ervaren. Een belangrijk uitgangspunt van deze website is ‘fact finding’. Klachten over bijvoorbeeld tegenvallende rendementen bij beleggingen/beleggingsverzekeringen of klachten over te hoge kosten zonder een verwijzing naar een overeenkomst, aanvullende dan wel bijzondere voorwaarden worden bijvoorbeeld niet gepubliceerd.

Wij zullen beslissingen van Kifid en/of haar schikkingspraktijken toelichten, rekening houdend met wet- en regelgeving en jurisprudentie voor zover een jurist of advocaat dat nog niet heeft gedaan.

Selecteer onderstaand een categorie: