Rapportcijfer Kifid

Kifid stelt dat doorlopend wordt gewerkt aan verbetering van het klachtenloket. Ook stelt Kifid dat het om die reden door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Market Response) structureel de klanttevredenheid bij consumenten laat meten. Op basis daarvan claimt Kifid een hoge mate van klanttevredenheid.

Wij hebben daar onze bedenkingen bij. Diverse malen hebben wij Kifid na afloop van een klachtprocedure verzocht een beoordelingsformulier toe te zenden. Naar ons of naar de Consument. Daar is nimmer op gereageerd. Eenmaal hebben we spontaan een beoordelingsformulier ontvangen. Dit was na afloop van een schikking met een bank. Wij denken derhalve dat Kifid alleen Consumenten met een positief resultaat een vragenlijst voorlegt.

  • Herkent u zich hier in? Bent u ook niet in de gelegenheid een oordeel over de klachtprocedure uit te spreken? Laat ons dit graag weten via het contactformulier.
  • Heeft u wel een beoordelingsformulier ontvangen na afloop van een klachtprocedure? Deel dit formulier met ons zodat wij tastbaar bewijs kunnen verzamelen. U kunt ons via het contactformulier op deze website benaderen.