Secretarissen

De secretaris speelt een belangrijke rol in het proces van de klachtbehandeling en staat, in theorie, tussen de partijen in. Bij het Kifid gaat vrijwel alle communicatie via de secretaris. Het is ook de secretaris die in eerste instantie probeert te bemiddelen tussen partijen. 

Op Kifid.nl wordt diverse keren benadrukt dat de consument geen juridische bijstand kan verwachten de secretaris. Er wordt wel tekst en uitleg gegeven over de klachtprocedure maar daarmee wordt de inhoudelijke kennisachterstand van de consument niet opgeheven. Integendeel. Hiervoor is nodig dat dat de secretaris uitlegt wat de consument zou kunnen doen om zijn zaak te bepleiten. Dat wordt echter geweigerd met als reden dat Kifid en de secretarissen ‘onpartijdig‘ zijn. Een consument zonder ondersteuning van een ter zake kundige jurist of advocaat komt daardoor op een onoverbrugbare achterstand te staan. 

Wat nergens in de informatie van het Kifid naar voren komt is dat de secretaris de conceptuitspraken schrijft. Zie hier voor de vacature tekst waarin deze taak is opgenomen. Dit is niet transparant ten opzichte van artikel 23, tabel 2 van het Kifid reglement. Degene waarvan de consument denkt dat die hem begeleidt is dezelfde persoon die het oordeel voorstelt. Al kijken de commissieleden er nog wel naar, de secretaris bepaalt welke feiten op welke manier, gepresenteerd worden. 

Kortom, het optreden en functioneren van secretarissen verdient en krijgt onze volle aandacht.

Zie hier voor het LinkedIn profiel

Deze secretaris is aangewezen in een zeer groot aantal klachtdossiers over beleggingsverzekeringen. In geen enkel klachtdossier heeft zij contact opgenomen voor een bemiddelingspoging. Dit is toch de uitdrukkelijke opdracht van een secretaris (zie hier voor het functieprofiel) en het voorportaal voordat een Geschillencommissie zich buigt over een klachtdossier.

Deze secretaris doet actief mee aan de uitvoering van de beleidsagenda van Kifid inzake beleggingsverzekeringen. Dat blijkt o.a. uit twee handelingen die zij heeft verricht:

  • Het zonder tussenkomst van een Geschillencommissie een klacht ‘ongegrond verklaren’ zodat deze niet meer voor behandeling in aanmerking komt. Zij heeft de verzekeraar in deze zaak niet gevraagd zich te verweren of nadere informatie aan te leveren die de Consument zelf niet meer kon aanleveren.
  • Het benaderen van Consumenten met een lopend klachtdossier. Zij probeert deze Consumenten te verleiden de juridische ondersteuning van Kifid op te zeggen vanwege de schorsing van Kifid voor nieuw in te dienen klachten. Soms is haar dat ook gelukt.

Wij ontkomen niet aan de indruk dat deze secretaris niet veel opheeft met de rechten of de positie van Consumenten.