De Schorsing van Shureluck -3

Wij hebben naar aanleiding van de eerste ‘kennelijk ongegrond’ beslissing de (waarnemend) voorzitter van de Geschillencommissie reeds in Juli 2022 (vijf maanden vóór het voornemen tot schorsing) medegedeeld dat wij af zouden zien van het indienen van nieuwe klachten omdat Kifid ‘kennelijke ongegrondheid’ aangrijpt om nieuwe klachten over beleggingsverzekeringen niet in behandeling te nemen. Hierop werd als volgt gereageerd:

In uw bezwaar heeft u het over uw relatie met Kifid, de werkwijze van Kifid en artikel 6 EVRM. Deze onderwerpen hebben geen betrekking op de klacht van de heer….. Daarom ga ik daar in deze beslissing niet verder op in’.

In oktober 2022 hebben wij de voorzitter van de Geschillencommissie alsnog medegedeeld dat wij ons vrijwillig zouden terugtrekken en daarna een website zouden lanceren waarop wij zonder aanziens des persoons onze ervaringen met de klachtbehandeling van beleggingsverzekeringen door Kifid met ‘Nederland’ zouden delen. Wij informeerden de voorzitter eveneens over ons voornemen om ook derden (journalisten, juristen, advocaten, consumenten en andere belanghebbenden) over het daadwerkelijke functioneren van Kifid te laten verhalen.

De voorzitter van de Geschillencommissie reageerde in november 2022 op bovenstaande mededelingen met de uitsluiting van Shureluck als vertegenwoordiger van Consumenten. Zij gebruikte daarbij o.a. de volgende argumenten:

Door op een gestandaardiseerde manier te klagen ontbreken essentiële onderdelen van het feitencomplex, sluiten de stellingen niet aan bij de kenmerken van de betreffende producten en verwijst u naar voorwaarden die behoren bij een ander product. Verder blijkt uit deze recente uitspraken dat u uw wijze van procederen niet heeft verbeterd. Integendeel, de Geschillencommissie heeft opgemerkt dat u tegen beter weten in dezelfde standaardklachten namens consumenten blijft indienen, waarbij de namens consumenten ingenomen standpunten tegenstrijdig aan elkaar zijn, inhoudelijk onjuist zijn dan wel onvoldoende concreet zijn onderbouwd’.

De uitsluiting/schorsing is dus gebaseerd op dezelfde argumenten als die in februari 2021 ook zijn geuit: het verwijt dat wij gebruik maken van standard formats. Advocaten mogen gebruik maken van jurisprudentie en daar vrijelijk uit interpreteren in het belang van de zaak, Shureluck wordt dit niet toegestaan door Kifid. Bovendien weigert de voorzitter te accepteren dat hypotheken en beleggingsverzekeringen massaal verkochte, gestandaardiseerde producten zijn.

De voorzitter voegde ook nog de volgende opmerking toe:

In 2022 heeft de Geschillencommissie een aantal uitspraken gedaan. Uit deze uitspraken van de Geschillencommissie blijkt dat u uw wijze van procederen niet heeft verbeterd. In al deze uitspraken is de vordering van de consument afgewezen. In een van de uitspraken merkt de commissie op dat dat de wijze waarop de procesvertegenwoordiger van de consument in deze zaak allerlei feitelijk en/of juridisch niet onderbouwde stellingen poneert, weinig zinvol is en slechts tot onnodige kosten en een onnodig tijdsbeslag leidt.’

Op de pagina Voorbeelden zullen we laten zien dat deze uitspraken meer vragen oproepen dan beantwoorden. Bovenal staat vast dat de beleidsagenda van Kifid inzake beleggingsverzekeringen de echte reden zal blijken voor de inhoudelijke argumentatie van de voorzitter. Zij zocht, en vond, een stok om de spreekwoordelijke hond mee te kunnen slaan.

De schorsing van Shureluck is niet minder dan een rancuneuze handeling van de voorzitter van de Geschillencommissie naar aanleiding van onze mededeling deze website te lanceren.