Netwerkcorruptie

De term is geïntroduceerd door Willeke Slingerland in haar proefschrift ‘Network corruption: ‘When social capital becomes corrupted’. Netwerkcorruptie is een fenomeen waarin mensen die elkaar kennen, op lokaal of op nationaal niveau, een exclusief netwerk vormen dat anderen uitsluit. De leden zijn zeer loyaal en solidair en laten geen kritiek toe. Dat staat haaks op de beginselen van de democratie, zoals openheid, transparantie, eerlijkheid en toegankelijkheid. Vandaar het woord corrupt. De netwerken ontstaan onbewust en organisch, over lange tijd, waarin ze steeds sterker worden. Een specifiek voorbeeld is door ons uitgewerkt op deze pagina (Prof. dr. M.L.H.)

Gegeven deze achtergrond is het niet meer dan terecht dat naar het onafhankelijke en onpartijdige functioneren van Kifid als een door de overheid erkende ADR-instelling regelmatig onderzoek wordt gedaan. Bijvoorbeeld door journalisten of in het kader van academische (master) opleidingen of promoties.

Zie hier onder voor de resultaten.