Scriptie Andrea Lubberts (Open Universiteit, Augustus 2022)

Deze scriptie heeft tot een woede-uitbarsting geleid bij de Voorzitter van de Geschillencommissie wegens het gebruik van namen van personen die betrokken zijn bij Kifid. Voor een juist begrip van deze reactie  adviseren wij de lezer eerst het Nawoord te lezen (pagina 39) en daarna de scriptie.

U kunt de van de persoonlijke gegevens van Kifid bestuurders en medewerkers gekuiste versie hier vinden.