Beleggingsverzekeringen – Voorbeeld 2

Kifid zaaknummer20.01114
Datum klacht verzekeraar27-02-2020
Datum start Kifid procedure08-03-2020
Datum Kifid uitspraak25-10-2022
Bindend of niet-bindend adviesBindend

 Afkoop van de verzekering

In de richtinggevende uitspraak CvB 2017-023a, randnummer 4.18, is bepaald dat bij de berekening van de afkoopwaarde niet kan worden afgezien van de vermelding van kosten soorten die bepalend zijn voor de berekening van de afkoopwaarde. Dit op basis van de uitleg van artikel 2, lid 2 onder k, RIAV 1998:

Anders dan Verzekeraar meent, brengt dat echter niet mee dat in weerwil van de uitdrukkelijke vermelding in de toelichting op artikel 2 lid 2 onder k Riav 1998 bij de opgave van de berekeningswijze van de afkoopwaarde kon worden afgezien van vermelding van kostensoorten. Er is geen reden om aan te nemen dat Riav 1998 op het punt van de door Verzekeraar op te geven berekeningswijze van de afkoopwaarde in enigerlei opzicht strenger was dan Riav 1994

De motivatie van de Geschillencommissie in het klachtdossier van de Consument negeert simpelweg deze CvB uitspraak:

De consument voert met klachtonderdeel 7 aan dat de verzekeraar in strijd met de Riav 98 heeft verzuimd een opgave te geven van de afkoopwaarde of de wijze waarop deze waarde wordt berekend. De verzekeraar heeft gemotiveerd aangevoerd dat kosten onvermeld zijn gebleven, omdat bij de berekening van de afkoopwaarde geen kosten worden ingehouden. De commissie stelt vast dat in de offerte staat dat de afkoopwaarde gelijk is aan de poliswaarde op het moment van afkoop en dat er geen afkoopkosten in rekening worden gebracht. De commissie oordeelt dat daarmee is voldaan aan de Riav 98 artikel 2 lid 2 sub k en daarom dit klachtonderdeel ongegrond is

De afweging die de Commissie maakt is die van een struisvogel die het probleem niet wil zien en dwingt de klant in hoger beroep te gaan. Daarvoor is een bijdrage van €500 benodigd terwijl Kifid de ‘kosteloze’ klachtprocedure als een belangrijk argument ventileert in vergelijking met de gerechtelijke procedure.