Aandelenlease – Voorbeeld 1

Kifid zaaknummer21.03775
Datum klacht verzekeraar27-08-2021
Datum start Kifid procedure04-11-2021
Datum Kifid uitspraak30-06-2022
Bindend of niet-bindend adviesBindend

In deze klacht is gesteld dat de Geschillencommissie zich ontvankelijk heeft verklaard voor het in behandeling nemen van een klacht over een aandelenlease product. Een belangrijk argument is dat tussenpersonen het niet was toegestaan effectenorders aan te nemen en aan te bieden aan bank of beleggingsinstelling zonder een vergunning als orderremissier. Een uitspraak van de Hoge Raad ligt hier aan ten grondslag:

De klant was bij het indienen van de klacht bij Kifid niet meer was aangesloten bij een collectieve actie. De uitspraak van de Hoge Raad is ook van na de datum waarop de klant de collectieve actie heeft afgesloten.

In de tekst van de uitspraak is te lezen dat ‘het hof in [arrest] overwoog dat de vraag of de tussenpersoon in strijd met de wettelijke bepalingen orders doorgaf, afhankelijk is van de individuele omstandigheden en zich daarom niet leent voor een collectieve actie’. Het is dus een casus voor Kifid dat juist is opgericht om individuele omstandigheden te beoordelen. De Geschillencommissie heeft zich ontvankelijk verklaard waarna de volledige schriftelijke procedure is doorlopen. Er is specifiek om een bindend advies gevraagd.

In lijn met GC Kifid nr. 2022-0357 overweegt de commissie echter als volgt:

Als een consument – door zich aan te sluiten bij een collectieve actie – voor de weg van de rechter heeft gekozen, dan zal hij zich ook tot de rechter moeten wenden voor de beoordeling van de individuele omstandigheden die niet collectief beoordeeld kunnen worden. Dit betekent dat de commissie (ook dit deel van) de klacht van de consument niet in behandeling kan nemen’.

De Commissie negeert dat de Consument niet meer aangesloten is bij een collectief en had tot een bindende uitspraak moeten komen. Met de uitspraak van de Hoge Raad op zak had de Consument, na jaren tegengewerkt te zijn door de Bank, een concreet uitzicht op een schadevergoeding. Uw Commissie had daarbij kunnen bemiddelen. In plaats daarvan verplicht uw Commissie de consument tot een procedure in de rechtbank..